Main Page

From TDMwiki
Revision as of 10:54, 21 September 2022 by Tormod (Talk | contribs) (Velkommen til TDMwiki! (Gullkorn-undervisningen))

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Velkommen til TDMwiki! (Gullkorn-undervisningen)

Foto: Wikimedia Commons

Dette er en wiki for det klinisk farmakologiske fagmiljøet i Norge. Den er tenkt som et internt faglig forum, og inneholder vårt interundervisningsprogram (Gullkorn-undervisningen).

Wikien er nå flyttet til samme server som Farmakologiportalen. Vi fortsetter å bruke wikien som tidligere, men håper på å få til et eventuelt dedikert intranett i nær fremtid.
Nasjonal nettbasert Internundervisning

Her finner du lenke til felles opplegg for internundervisning (Gullkorn-undervisningen): Her finner du den